w88 tntc

Hàng rào sân bóng _GNVqgC30

Ngày 2022-11-10 11:09     HITS: 161

Hàng rào sân bóng _GNVqgC30

Hàng rào sân bóng (bao vây sân bóng đá chặn bao vây năm người), địa điểm này bằng x 68 mét và diện tích 7140 mét vuông cho sân vận động, ngay cả khi đó là một sân bóng tiêu chuẩn, nó sẽ cần khoảng 4000 × 3000 mét hàng rào.

Việc tăng cường sự tăng cường của các trụ cột làm cho cấu trúc tổng thể của tòa án hoàn hảo.

Đồng thời, thoát nước của tòa án cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn của tòa án, đây là một lực lượng rất lớn cho một sân bóng tiêu chuẩn.

Tầng trệt x 68 mét, diện tích 7140 mét vuông.

Nhưng đây không x Sân vận động 68 -meter,w88 tntc nó vẫn mất 4000 × 3000 mét hàng rào.<


Powered by w88 tntc @2013-2022 RSS地图 HTML地图