w88 tntc

Kiến thức và quy tắc cơ bản của các địa điểm bóng rổ _kTp0I35e

Ngày 2022-11-10 08:03     HITS: 126

Kiến thức và quy tắc cơ bản của các địa điểm bóng rổ _kTp0I35e

Kiến thức và quy tắc cơ bản của các địa điểm bóng rổ 1.

Vị trí diện tích: Địa điểm của trò chơi [UNK]v[UNK] Hình dạng hình dạng.

Hai dòng dài được gọi là đường cạnh và ngắn hơn được gọi là đường mục tiêu.

Một dòng băng qua sân vận động ở giữa địa điểm được gọi là đường giữa.

Trung tâm của đị


Powered by w88 tntc @2013-2022 RSS地图 HTML地图